Clarity Learning Centres, Danmark

Elefanten Ollie Let at Lære™ Serien

Fra Elefanten Ollie – Let at Lære™ Serien

 

De fleste sætninger vi bruger, indeholder op til 40 % af det vi kalder almindelige nøgle ord såsom ”og,” ”hen,” ”i,” ”til,” og mange flere. Hvis man fjerner bare 5 af disse ord fra sit ordforråd, ville man få det svært med at sammensætte meningsfyldte sætninger.

Elefanten Ollie – Let at Lære serien er designet til at skabe forståelse og læsefærdighed i et sprog.

Det er en af hovedbarriererne til at lære at læse og forstå det man læser, hvis man ikke kender betydningen af almindelige nøgleord.

Et af disse ”simple” ord som for eksempel ordet ”til” har 10 tydeligt forskellige betydninger og anvendelser. På samme måde har andre simple ord flere forskellige betydninger. Korrekt forståelse af disse ord hjælper til at skabe fundamentet til læsefærdighed og forståelse i et sprog.

Denne faktor er fuldstændig overset i mange skoler, sprogundervisningsprogrammer og grammatik kurser. Forvirring omkring disse almindelige ord kan få et barn eller voksen til at fejle. For at sige det som det er: hvis du ikke let forstår det, du læser eller hører, så bliver det svært at lære noget.

Hemmeligheden ligger i illustrationerne. Hver eneste af illustrationerne er designet til at vise en bestemt betydning.

For at demonstrere dette så lad os se på lidt større ord som ”lufthavn” eller ”flyvemaskine”. Det er er to ord der er lette at undervise og lære. De har hver især en grundlæggende betydning. Der er ikke noget svært ved det. Men lad os se på et ord som ”til”. Dette ord har rundt regnet 10 forskellige betydninger! Og, afhængigt af hvordan man bruger det i en sætning, kan ordets betydning ændre sig fuldstændigt. Det ikke at kende betydningen af de små, almindelige ord er en stor barriere for at lære et hvilket som helst sprog med forståelse.

Fordi dette grundlæggende trin er blevet næsten fuldstændig overset i sprogstudier, uddannelser og skoler, bør man ikke blive forundret over at mange børn og voksne ikke bryder sig om eller har svært ved at læse.

Elefanten Ollie – Let at Lære Serien blev specifikt designet til at vise betydningen af de grundlæggende ord med billeder. Bøgerne er ikke historie fortællende bøger. Det er bøger, der lærer én de grundlæggende små ords forskellige betydninger i det danske sprog. Voksne bliver ofte chokerede over at de også ofte lærer nye ting fra Elefanten Ollie – Let at Lære Serien. Serien er designet til at give elever fra de første årgange universitetsniveau forståelse af de grundlæggende små danske ord. Hemmeligheden ligger i illustrationerne. Hver eneste af illustrationerne er designet til at vise en specifik betydning. Metoden gør et barn i stand til, på en simpel måde, at lære avanceret dansk, hurtigt.

Hvordan Elefanten Ollie – Let at Lære Serien skaber læsefærdighed.

Elefanten OllieLet at Lære Serien er arrangeret i en præcis rækkefølge.

Det er en serie af mange små hæfter. Hvert hæfte har en definition på et grundlæggende ord. For eksempel er der seks hæfter til ordet ”af”. Hvert hæfte definerer hver sin betydning af ordet ”af”. Der er tre hæfter for ordet ”og” som definerer hver af betydningerne ordet ”og” har osv. Bagest i hvert hæfte er der øvelser som eleven kan lave for at sikre der opnås forståelse.

Hvordan man bruger Elefanten Ollie – Let at Lære Serien

Man kan studere hæfterne alene men det er bedst at gøre det med en partner, der fungerer som vejleder. Afhængig af omstændighederne kan vejlederen hver hvem som helst af følgende:

 1. En forælder
 2. En vejleder, træner, lærer eller instruktør
 3. En anden elev

Hele formålet med Elefanten Ollie – Let at Lære Serien er at skabe forståelse i elevens sind eller tanker.
Det er IKKE en læse test. Man går frem efter dette system:

 1. Barnet eller eleven læser den første side med ordets definition højt.
 2. 2. Underviseren eller forælderen kontrollerer nu for forståelsen ved at får eleven til at forklare hvad ordet betyder. (Bemærk: Denne forklaring kan eleven give med sit modersmål, hvis man arbejder med fremmedsprogsundervisning)
 3. Nu læser eleven det første eksempel på en sætning med ordet og kigger på billedet.
 4. Eleven ser på hvordan ordet er blevet brugt til at lave eksemplet på sætningen.
 5. Underviseren eller forælderen kontrollerer nu forståelsen ved at få eleven til at forklare hvad sætningen betyder.
 6. 6. Hvis eleven giver en forkert forklaring, tjekker underviseren eller forælderen hvilket ord der ikke er korrekt forstået og retter det. (Alle ord i ”eksempel sætningerne” er vist i billedet over sætningerne så man kan som regel bare pege på den del af billedet for at vise barnet eller eleven den korrekte betydning.)
 7. Når det er tydeligt at eleven forstår ”eksempel sætningen”, fortsætter man med den næste side og gentager trin 3 til 6.
 8. Når alle 20 ”eksempel sætninger” er læst og forstået, fortsætter eleven med øvelserne bagest i hæftet.
 9. 9. Eleven skal nu lave mindst 10 af sine egne sætninger, hvor han/hun bruger ordet. Man kan sagtens lave flere eksempler, hvis det er nødvendigt. Man prøver at skabe forståelse. Fortsæt ikke videre frem i materialet hvis eleven ikke føler sig godt tilpas med ordet.

Dette er den simple procedure man følger for hvert hæfte og definition af de små og grundlæggende ord i det danske sprog.

Eksempler på brugen af Elefanten Ollie – Let at Lære Serien

OG
Hæfte nummer et

I denne bog betyder “og”:
Forbinder ord eller grupper af ord for at vise at der mere end én ting.

 

Elefanten Ollie – Let at Lære Serien

OG
Hæfte nummer to

I denne bog betyder “og”:
Viser at to ting er forskellige.

 

Elefanten Ollie – Let at Lære Serien

OG
Hæfte nummer tre

I denne bog betyder “og”:
Viser resultatet af noget der sker. Eller viser hvad der sker efter noget andet er sket.